Logo

Pakiet onkologiczny w praktyce

Date

Tuesday, April 18, 2023

Time

12:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy jesteś członkiem zwyczajnym PTKM?
 • This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy potrzebujesz faktury?
 • This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Szkolenie jest odpłatne. 

Rejestrując się na wydarzenie zobowiązują się Państwo do wniesienia opłaty w terminach, na zasadach i w wysokości określone w regulaminie webinariów / szkoleń on-line PTKM (w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zgłoszeni, ale nie później, niż 3 dni przed terminem webinarium), podanych także poniżej:

 • Uczestnictwo jednego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP): 400,00 zł netto (słownie: czterysta złotych, 00/100), VAT zwolniony;

 • Uczestnictwo każdego uczestnika po zgłoszeniu od trzech do pięciu osób z danej organizacji (wg numeru NIP) – rabat w wysokości 10%: 360,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, 00/100), VAT zwolniony;

 • W przypadku zgłoszenia 6 i więcej uczestników z danej organizacji (wg numeru NIP) - cena ustalana indywidualnie - prosimy o kontakt pod adresem szkolenia@ptkm.org.pl;

 • Uczestnictwo osoby będącej członkiem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – rabat w wysokości 20%: 320,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia złotych, 00/100), VAT zwolniony.

UWAGA: rabaty opisane w punktach 2 i 3 NIE SUMUJĄ SIĘ!

Państwa zgłoszenie zostanie potwierdzone po otrzymaniu wpłaty przez PTKM. 

Regulamin dostępny na stronie szkolenia_PTKM.

Agenda

 • Podstawowe informacje na temat wymagań do organizacji udzielania świadczeń w pakiecie onkologicznym;
 • Karta DiLO - podstawowe informacje na temat zasad wystawiania i obsługi całej ścieżki w AP-DILO, wymagania dot. dokumentowania;
 • Pakiet onkologiczny w gabinecie lekarza specjalisty, w tym zasady rozliczania ryczałtów i innych typów porad;
 • Pakiet onkologiczny w oddziale szpitalnym, w tym zasady rozliczania świadczeń;
 • Świadczenia nie objęte brakiem limitu w ramach DiLO;
 • Konsylia - wymagania, realizacja i rozliczanie;
 • Rola i zakres działania koordynatora w pakiecie onkologicznym;
 • Planowane zmiany w pakiecie onkologicznym w kontekście projektowanej ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej;
 • Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
Presenter

Mr mgr Bartosz Maleszczuk

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
W latach 2002-2007 pracował w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego).
Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku Pełnomocnik ds. Pakietu Onkologicznego, odpowiedzialny za organizację i rozliczenie świadczeń udzielonych w ramach Pakietu Onkologicznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Po konsolidacji szpitali pełni obecnie funkcję Kierownika Działu Sprzedaży Usług Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.
Presenter

Mr dr n. o zdr. Michał Chrobot

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Ekspert ochrony zdrowia, wieloletni trener i wykładowca na kierunkach związanych z ochroną zdrowia na kilku uczelniach wyższych. Magister prawa, magister ekonomii, doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce, zarówno jako przedstawiciel płatnika publicznego (Kasa Chorych i OW NFZ), jak i świadczeniodawcy (Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w specjalistycznym szpitalu publicznym).