Logo

Opieka koordynowana w POZ. Kodowanie i rozliczanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej

Date

Tuesday, June 6, 2023

Time

12:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy jesteś członkiem zwyczajnym PTKM?
 • This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy potrzebujesz faktury?
 • This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Szkolenie jest odpłatne. 

Rejestrując się na wydarzenie zobowiązują się Państwo do wniesienia opłaty w terminach, na zasadach i w wysokości określone w regulaminie webinariów / szkoleń on-line PTKM (w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zgłoszeni, ale nie później, niż 3 dni przed terminem webinarium), podanych także poniżej:

 • Uczestnictwo jednego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP): 400,00 zł netto (słownie: czterysta złotych, 00/100), VAT zwolniony;

 • Uczestnictwo każdego uczestnika po zgłoszeniu od trzech do pięciu osób z danej organizacji (wg numeru NIP) – rabat w wysokości 10%: 360,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, 00/100), VAT zwolniony;

 • W przypadku zgłoszenia 6 i więcej uczestników z danej organizacji (wg numeru NIP) - cena ustalana indywidualnie - prosimy o kontakt pod adresem szkolenia@ptkm.org.pl;

 • Uczestnictwo osoby będącej członkiem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – rabat w wysokości 20%: 320,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia złotych, 00/100), VAT zwolniony.

UWAGA: rabaty opisane w punktach 2 i 3 NIE SUMUJĄ SIĘ!

Państwa zgłoszenie zostanie potwierdzone po otrzymaniu wpłaty przez PTKM. 

Regulamin dostępny na stronie szkolenia_PTKM.

Agenda

 • Kodowanie i rozliczanie świadczeń w rodzaju POZ (lekarz, pielęgniarka, położna)
 • Opieka koordynowana i budżet powierzony w POZ (nowe świadczenia w POZ!);
 • Rozliczanie pacjentów spoza listy POZ (EKUZ, obywatele Ukrainy itp.)
 • Kluczowe zapisy dokumentacji medycznej w przypadku świadczeń udzielanych w POZ
 • Transport medyczny w POZ vs. inne wytyczne MZ i NFZ
 • Karta DiLO w gabinecie lekarza POZ
 • Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
Presenter

Mrs Anna Urbańska

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku politologia, w zakresie administracji samorządowej i pracy socjalnej. W roku 2020 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w zakresie rachunkowości, w 2021 studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Od początku swojej pracy zawodowej związana z systemem ochrony zdrowia. Początkowo jako serwisant systemu do obsługi pacjentów i rozliczeń z NFZ. Następnie zatrudniona na stanowisku kierownika Działu Kontraktowania i Rozliczeń z NFZ w centrum onkologicznym, od 2017 pracuje jako kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w jednym ze śląskich szpitali powiatowych.
Presenter

Mr dr n. o zdr. Michał Chrobot

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Ekspert ochrony zdrowia, wieloletni trener i wykładowca na kierunkach związanych z ochroną zdrowia na kilku uczelniach wyższych. Magister prawa, magister ekonomii, doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce, zarówno jako przedstawiciel płatnika publicznego (Kasa Chorych i OW NFZ), jak i świadczeniodawcy (Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w specjalistycznym szpitalu publicznym).