Logo

Prowadzenie postępowań kontrolnych przez NFZ w praktyce

Date

Thursday, October 10, 2024

Time

12:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy jesteś członkiem zwyczajnym PTKM?
 • This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy potrzebujesz faktury?
 • This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Szkolenie jest odpłatne. 

Rejestrując się na wydarzenie zobowiązują się Państwo do wniesienia opłaty w terminach, na zasadach i w wysokości określone w regulaminie webinariów / szkoleń on-line PTKM (w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zgłoszeni, ale nie później, niż 3 dni przed terminem webinarium), podanych także poniżej:

 • Uczestnictwo jednego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP): 400,00 zł netto (słownie: czterysta złotych, 00/100), VAT zwolniony;

 • Uczestnictwo każdego uczestnika po zgłoszeniu od trzech do pięciu osób z danej organizacji (wg numeru NIP) – rabat w wysokości 10%: 360,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, 00/100), VAT zwolniony;

 • W przypadku zgłoszenia 6 i więcej uczestników z danej organizacji (wg numeru NIP) - cena ustalana indywidualnie - prosimy o kontakt pod adresemszkolenia@ptkm.org.pl;

 • Uczestnictwo osoby będącej członkiem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – rabat w wysokości 20%: 320,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia złotych, 00/100), VAT zwolniony.

UWAGA: rabaty opisane w punktach 2 i 3 NIE SUMUJĄ SIĘ!

Państwa zgłoszenie zostanie potwierdzone po otrzymaniu wpłaty przez PTKM. 

Regulamin dostępny na stronie szkolenia_PTKM.

Agenda

 • Podstawy prawne prowadzenia kontroli
 • Zawiadomienie świadczeniodawcy o kontroli
 • Rodzaje i przedmiot kontroli
 • Dowody w postępowaniu kontrolnym
 • Wystąpienie pokontrolne
 • Sankcje i zalecenia pokontrolne
 • Kary umowne
 • Obowiązek zwrotu nienależnych środków finansowych
 • Skutki niewykonania sankcji lub zaleceń pokontrolnych
 • Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego
 • Spory sądowe wynikające z postępowań kontrolnych
 • Najczęstsze błędy wskazywane w trakcie kontroli NFZ

 • Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.

Mr dr n. o zdr. Michał Chrobot, MBA

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Ekspert ochrony zdrowia, wieloletni trener i wykładowca na kierunkach związanych z ochroną zdrowia na kilku uczelniach wyższych. Magister prawa, magister ekonomii, doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce, zarówno jako przedstawiciel płatnika publicznego (Kasa Chorych i OW NFZ), jak i świadczeniodawcy (Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w specjalistycznym szpitalu publicznym).

Mrs dr n. pr. Katarzyna Dąbek-Krajewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizująca się w obsłudze podmiotów leczniczych. Obecnie Koordynator Zespołu Radców Prawnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach. Wykładowca akademicki z zakresu prawa medycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz kontraktowania świadczeń, a także doświadczenie procesowe w sporach sądowych. Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.