Logo

Podstawy kodowania informacji medycznej

Date

Tuesday, June 13, 2023

Time

12:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy jesteś członkiem zwyczajnym PTKM?
 • This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy potrzebujesz faktury?
 • This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Szkolenie jest odpłatne. 

Rejestrując się na wydarzenie zobowiązują się Państwo do wniesienia opłaty w terminach, na zasadach i w wysokości określone w regulaminie webinariów / szkoleń on-line PTKM (w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zgłoszeni, ale nie później, niż 3 dni przed terminem webinarium), podanych także poniżej:

 • Uczestnictwo jednego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP): 400,00 zł netto (słownie: czterysta złotych, 00/100), VAT zwolniony;

 • Uczestnictwo każdego uczestnika po zgłoszeniu od trzech do pięciu osób z danej organizacji (wg numeru NIP) – rabat w wysokości 10%: 360,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, 00/100), VAT zwolniony;

 • W przypadku zgłoszenia 6 i więcej uczestników z danej organizacji (wg numeru NIP) - cena ustalana indywidualnie - prosimy o kontakt pod adresem szkolenia@ptkm.org.pl;

 • Uczestnictwo osoby będącej członkiem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – rabat w wysokości 20%: 320,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia złotych, 00/100), VAT zwolniony.

UWAGA: rabaty opisane w punktach 2 i 3 NIE SUMUJĄ SIĘ!

Państwa zgłoszenie zostanie potwierdzone po otrzymaniu wpłaty przez PTKM. 

Regulamin dostępny na stronie szkolenia_PTKM.

Agenda

 • Klasyfikacje medyczne stosowane w kodowaniu informacji medycznej - budowa, działanie, stosowanie w praktyce;

 • Zasady kodowania rozpoznań;

 • Zasady kodowania procedur medycznych;

 • Kodowanie informacji medycznej, a zapisy dokumentacji medycznej;
 • Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.
Presenter

Mr dr n. med. Erwin Strzesak

Doktor nauk medycznych, chirurg ogólny, specjalista chirurgii dziecięcej, specjalista organizacji ochrony zdrowia, specjalista zdrowia publicznego. Nauczyciel akademicki, asystent Kliniki Chirurgii Dziecięcej, konsultant medyczny systemów informatycznych w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, kierownik Działów Organizacji i Nadzoru w Szpitalu Klinicznym Nr 5 i Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, Z-ca Dyrektora Departamentu Świadczeń Zdrowotnych Centrali NFZ, ekspert AOTMiT, ekspert MZ, pełnomocnik Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Konsultant Wojewódzki ds. Zdrowia Publicznego województwa wielkopolskiego.
Presenter

Mr dr n. o zdr. Michał Chrobot

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Ekspert ochrony zdrowia, wieloletni trener i wykładowca na kierunkach związanych z ochroną zdrowia na kilku uczelniach wyższych. Magister prawa, magister ekonomii, doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce, zarówno jako przedstawiciel płatnika publicznego (Kasa Chorych i OW NFZ), jak i świadczeniodawcy (Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w specjalistycznym szpitalu publicznym).