Logo

Harmonogramy przyjęć i prowadzenie list oczekujących w praktyce

Date

Thursday, January 14, 2021

Time

04:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Czy jesteś członkiem zwyczajnym PTKM?
 • This field is required. Double-check the spelling.
Czy potrzebujesz faktury?
 • This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Szkolenie jest odpłatne. Rejestrując się na wydarzenie zobowiązują się Państwo do wniesienia opłaty w terminach, na zasadach i w wysokości określone w regulaminie webinariów / szkoleń on-line PTKM, podanych także poniżej:

 • Uczestnictwo jednego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP): 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 00/100);

 • Uczestnictwo, w przypadku zgłoszenia trzech lub więcej uczestników z danej organizacji (wg numeru NIP) – rabat w wysokości 10%: 135,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć złotych, 00/100);

 • Uczestnictwo osoby będącej członkiem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – rabat w wysokości 20%: 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych, 00/100).

UWAGA: rabaty opisane w punktach 2 i 3 NIE SUMUJĄ SIĘ!    

Państwa zgłoszenie zostanie potwierdzone po otrzymaniu wpłaty przez PTKM. Regulamin dostępny na stronie https://szkoleniaptkm480.clickmeeting.com/.

Agenda


Harmonogram webinarium - 16:00 – 18:00:

 • Podstawy prawne prowadzenia  harmonogramów oraz list oczekujących,
 • Ogólne zasady prowadzenia harmonogramów oraz list oczekujących,
 • Kolejki oczekujących w czasie rzeczywistym (aplikacja AP-KOLCE),
 • Jak ustrzec się najczęstszych błędów popełniane przy prowadzeniu harmonogramów oraz list oczekujących przez świadczeniodawców,
 • Kolejki oczekujących, a sprawozdawczość z udzielanych świadczeń,
 • Zmiany w prowadzeniu harmonogramów oraz kolejek oczekujących w czasie pandemii SARS-CoV-2,
 • Sesja Q&A - odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.
Presenter

Mrs dr n. med. Aleksandra Sierocka

Wieloletni wykładowca i trener z zakresu rozliczeń i kodowania świadczeń, dokumentacji medycznej oraz zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w podmiotach leczniczych. Kierownik Działu Monitorowania Świadczeń Medycznych w szpitalu III poziomu PSZ. Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
Presenter

Mrs mgr Sylwia Modrzyk

Kierownik Działu Sprzedaży, Rozliczeń i Nadzoru Medycznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.