Logo

Kluczowe kwestie dot. prawidłowego dokumentowania świadczeń szpitalnych oraz leków. Kontrole NFZ.

Date

Thursday, November 7, 2024

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy w Twoim podmiocie realizowane są świadczenia w oddziałach / poradniach chemioterapii, onkologii, hematologii lub pulmonologii dla dorosłych lub dzieci?
  • This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

PTKM, wraz z Partnerami, zaprasza na cykl bezpłatnych* webinarów ukierunkowanych na diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych, które będą odbywać się z częstotliwością jednego spotkania w miesiącu, począwszy od 10 maja 2024 r.

*Szkolenie jest nieodpłatne dla przedstawicieli podmiotów leczniczych (zarządzających placówkami, kierowników oddziałów lub poradni, lekarzy klinicystów, pracowników aptek szpitalnych, pracowników działów rozliczania świadczeń, koderów, sekretarek i statystyków medycznych) oraz pracowników Partnerów wydarzenia, po uprzedniej rejestracji uczestnika. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zgłoszenia osoby, która nie reprezentuje w/w grup osób.

Udział w wydarzeniu możliwy jest wyłącznie po rejestracji i przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie pierwszeństwo przyjmowania zgłoszeń od osób, które reprezentują podmioty lecznicze realizujące świadczenia w oddziałach i/lub poradniach: chemioterapii, onkologii, hematologii lub pulmonologii dla dorosłych lub dzieci.

W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjmowanych zgłoszeń od osób, które reprezentują jeden podmiot leczniczy.

Regulamin dostępny na stronie szkolenia_PTKM.

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt pod numerem: +48 692 443 460. 
W przypadku konieczności wsparcia technicznego - pod numer: +48 504 175 499.

Agenda

  • Ogólne wytyczne dot. dokumentacji medycznej;
  • Najważniejsze informacje w dokumentacji medycznej oraz informacji statystycznej dla NFZ w przypadku leczenia w oddziałach onkologii / hematologii czy pulmonologii;
  • Najważniejsze informacje w dokumentacji medycznej oraz informacji statystycznej dla NFZ w przypadku leczenia lekami z PL i CHTH;
  • Dokumentacja, a rozliczenia z NFZ;
  • Q&A - odpowiedź na pytania ze strony uczestników spotkania.

Mrs dr n. med. Aleksandra Sierocka, MBA

Wieloletni wykładowca i trener z zakresu rozliczeń i kodowania świadczeń, dokumentacji medycznej oraz zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w podmiotach leczniczych. Kierownik Działu Monitorowania Świadczeń Medycznych w szpitalu III poziomu PSZ. Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Mr dr n. o zdr. Michał Chrobot, MBA

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Ekspert ochrony zdrowia, wieloletni trener i wykładowca na kierunkach związanych z ochroną zdrowia na kilku uczelniach wyższych. Magister prawa, magister ekonomii, doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce, zarówno jako przedstawiciel płatnika publicznego (Kasa Chorych i OW NFZ), jak i świadczeniodawcy (Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w specjalistycznym szpitalu publicznym).