Logo

Dokumentacja medyczna, w tym EDM, w praktyce placówki medycznej

Date

Monday, November 13, 2023

Time

04:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy jesteś członkiem zwyczajnym PTKM?
 • This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy potrzebujesz faktury?
 • This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Szkolenie jest odpłatne. 

Rejestrując się na wydarzenie zobowiązują się Państwo do wniesienia opłaty w terminach, na zasadach i w wysokości określone w regulaminie webinariów / szkoleń on-line PTKM (w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zgłoszeni, ale nie później, niż 3 dni przed terminem webinarium), podanych także poniżej:

 • Uczestnictwo jednego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP): 400,00 zł netto (słownie: czterysta złotych, 00/100), VAT zwolniony;

 • Uczestnictwo każdego uczestnika po zgłoszeniu od trzech do pięciu osób z danej organizacji (wg numeru NIP) – rabat w wysokości 10%: 360,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych, 00/100), VAT zwolniony;

 • W przypadku zgłoszenia 6 i więcej uczestników z danej organizacji (wg numeru NIP) - cena ustalana indywidualnie - prosimy o kontakt pod adresem szkolenia@ptkm.org.pl;

 • Uczestnictwo osoby będącej członkiem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – rabat w wysokości 20%: 320,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia złotych, 00/100), VAT zwolniony.

UWAGA: rabaty opisane w punktach 2 i 3 NIE SUMUJĄ SIĘ!

Państwa zgłoszenie zostanie potwierdzone po otrzymaniu wpłaty przez PTKM. 

Regulamin dostępny na stronie szkolenia_PTKM.

Agenda

 • Dokumentacja medyczna oraz EDM – prawa pacjenta i obowiązki szpitala wynikające z przepisów prawa. Czy EDM i dokumentacja w formie elektronicznej to to samo?
 • Zapisy rozporządzenia MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Główne zmiany w stosunku do poprzednich przepisów
 • Dokumentacja papierowa czy EDM? Minimalne wymagania dla dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej
 • Skanowanie i wykorzystywanie podpisów elektronicznych w kontekście prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej
 • Najczęstsze problemy i błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej – wyniki kontroli (doświadczenia własne)
 • Dokumentacja medyczna w przypadku szczegółowych grup pacjentów (podania leków, żywienia, pacjentów z Ukrainy)
 • Q&A - odpowiedź na pytania zadawane przez uczestników.

Mrs dr n. med. Aleksandra Sierocka

Wieloletni wykładowca i trener z zakresu rozliczeń i kodowania świadczeń, dokumentacji medycznej oraz zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w podmiotach leczniczych. Kierownik Działu Monitorowania Świadczeń Medycznych w szpitalu III poziomu PSZ. Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Mrs mgr Sylwia Modrzyk

Kierownik Działu Sprzedaży, Rozliczeń i Nadzoru Medycznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.