Logo

Realizacja i rozliczanie świadczeń w ramach pakietu onkologicznego (DiLO)

Date

Tuesday, June 8, 2021

Time

04:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy jesteś członkiem zwyczajnym PTKM?
 • This field is required.
Czy potrzebujesz faktury?
 • This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Szkolenie jest odpłatne. Rejestrując się na wydarzenie zobowiązują się Państwo do wniesienia opłaty w terminach, na zasadach i w wysokości określone w regulaminie webinariów / szkoleń on-line PTKM, podanych także poniżej:

 • Uczestnictwo jednego uczestnika z danej organizacji (wg numeru NIP): 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych, 00/100);

 • Uczestnictwo, w przypadku zgłoszenia trzech lub więcej uczestników z danej organizacji (wg numeru NIP) – rabat w wysokości 10%: 135,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć złotych, 00/100);

 • Uczestnictwo osoby będącej członkiem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych – rabat w wysokości 20%: 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych, 00/100).

UWAGA: rabaty opisane w punktach 2 i 3 NIE SUMUJĄ SIĘ!    

Państwa zgłoszenie zostanie potwierdzone po otrzymaniu wpłaty przez PTKM. Regulamin dostępny na stronie szkolenia_PTKM.

Agenda

 • Jak wystawiać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego – kto, kiedy i do kogo może wystawić kartę DiLO;
 • Ścieżka pacjenta z kartą DiLO (etapy diagnostyki i leczenia w ramach pakietu onkologicznego);
 • Praktyczne zagadnienia dotyczące obsługi karty DiLO;
 • Rola koordynatora w diagnostyce i leczeniu onkologicznym;
 • Kodowanie i rozliczanie świadczeń onkologicznych (czyli karta DiLO i nie tylko);
 • Planowane zmiany w organizacji świadczeń onkologicznych: kompleksowa opieka onkologiczna oraz założenia krajowej sieci onkologicznej.
Presenter

Mr mgr Bartosz Maleszczuk

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.
W latach 2002-2007 pracował w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Akademickim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza-Radeckiego).
Od września 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Od grudnia 2014 roku Pełnomocnik ds. Pakietu Onkologicznego, odpowiedzialny za organizację i rozliczenie świadczeń udzielonych w ramach Pakietu Onkologicznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Obecnie na stanowisku Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych.
Presenter

Mr dr n. o zdr. Michał Chrobot

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Ekspert ochrony zdrowia, wieloletni trener i wykładowca na kierunkach związanych z ochroną zdrowia na kilku uczelniach wyższych. Magister prawa, magister ekonomii, doktor nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego. Od początku swojej pracy zawodowej związany z systemem ochrony zdrowia w Polsce, zarówno jako przedstawiciel płatnika publicznego (Kasa Chorych i OW NFZ), jak i świadczeniodawcy (Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej w specjalistycznym szpitalu publicznym).